Wentylator kanałowy odśrodkowy izolowany VS Zobacz większe

Wentylator kanałowy odśrodkowy izolowany VS

Nowy produkt

Wentylator kanałowy odśrodkowy izolowany VS

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Wentylator kanałowy odśrodkowy w izolowanej obudowie o wydajności do 16870 m3/h.

Seria wentylatorów dostępna na specjalne zamówienie.
Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Wersje:

 • 4 bieguny silnika, zasilanie jednofazowe (E): VS 355-4E, VS 400-4E, VS 450-4E, VS 500-4E,
 • 4 bieguny silnika, zasilanie trójfazowe (D): VS 355-4D, VS 400-4D, VS 450-4D, VS 500-4D, VS 630-4D, VS 630S-4D,
 • 6 biegunów silnika, zasilanie trójfazowe (D): VS 560-6D, VS 630-6D, VS 710-6D.


Zastosowanie:

 • wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej (baseny, biura szpitale itp.),
 • konstrukcja wentylatorów VS pozwala stosować różne konfiguracje systemów wentylacji dzięki zmianie położenia bocznych płyt i płyt z króćcem wylotowym; dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze może przepływać przez wentylator zarówno liniowo jak i pod kątem 90ºC,
 • dzięki ocynkowanej obudowie oraz izolacji wentylator może być wykorzystany do montażu zewnętrznego.

 

Konstrukcja:

 • obudowa wentylatora jest wykonana ze szkieletu aluminiowego z ocynkowaną dwuwarstwową płytą,
 • do izolacji akustycznej i termicznej obudowy stosuje się wełnę mineralną o grubości 25 mm,
 • króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki.

 

Silnik:

 • w wentylatorach są wykorzystywane dwu-, cztero- i sześciobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają ocynkowany wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu,
 • w celu ochrony przed przegrzaniem, w uzwojeniu silnika są wbudowane termostyki z zaciskami dla podłączenia zewnętrznych urządzeń ochrony (w modelach VS 355-4E stosuje się termostyki z automatycznym restartem),
 • w celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe,
 • dla uzyskania odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora.

 

Regulacja prędkości:

 • regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transormatorowy); realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego wydajności,
 • wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

 

Montaż:

 • możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora,
 • instalacja może zostać podwieszona na trzpieniu gwintowanym, zamocowanym w kółku gwintowanym, bądź może zostać sztywnie zamocowana na powierzchni poziomej,
 • wentylator instaluje się przy pomocy uchwytów, amortyzatorów o kanałach okrągłych oraz kwadratowych,
 • montaż urządzenia powinien zapewniać możliwość dostępu dla przeprowadzania prac w zakresie obsługi i naprawy,
 • wymagana minimalna odległość do ścian pomieszczenia wynosi minimum 1 m
 • pzyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Waersje montażu z akcesoriami:

 • VPG z antywibracyjnym łącznikiem elastycznym okrągły
 
 
 
 
 
 
 • KN-VS z wylotem zewnętrznym
 
 
 
 
 
 
 • VPR-VS z przykryciem ochronnym
 
 
 
 
 
 
 
 • VVG z antywibracyjnym łącznikiem elastycznym prostokątny
 
 
 
 
 

Eksploatacja i wymogi bezpieczeństwa:

 • powietrze wydmuchiwane przez wentylator nie powinno zawierać zanieczyszczeń stałych, substancji lepkich ani materiałów włóknistych,
 • przystosowany do pracy przez długi okres czasu bez odłączania od sieci zasilającej,
 • należy poczynić zabiegi w celu niedopuszczenia przedostania się potoku czarnych gazów (spalin) w pomieszczenie poprzez otwarte kominy oraz inne urządzenia przeciwpożarowe,
 • instalacja i podłączenie wentylatora powinny być wykonane przez uprawnionego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • konserwacja i naprawa wentylatora powinny być dokonywane wyłącznie po odłączeniu go od sieci zasilania w prąd elektryczny,
 • przed podłączeniem wentylatora do sieci zasilającej, należy upewnić się czy nie występują widoczne uszkodzenia wirnika oraz obudowy jak również czy nie ma przedmiotów obcych w części przepływowej obudowy, które mogą uszkodzić łopatki wirnika,
 • nie wolno stosować tego wentylatora w otoczeniu, stanowiącym niebezpieczeństwo pod względem ewentualnej eksplozji bądź pożaru,
 • konserwację wentylatora przeprowadza siê wyłącznie po jego odłączeniu od sieci prądu elektrycznego,
 • obsługa konserwacyjna obejmuje okresowe oczyszczanie powierzchni od kurzu i brudu; aby usunąć kurz należy użyć miękkiej suchej szczotki lub sprężonego powietrza,
 • łopatki koła napędzającego wymagają dokładnego oczyszczenia co 6 miesięcy; w tym celu należy odkręcić śruby, zdjąć pokrywę z obudowy, oczyścić łopatki koła napędowego wentylatora, używając rozczynu wodnego płynu do mycia, przy czym należy unikać przedostania płynu do silnika elektrycznego,
 • wentylator należy przechowywać w opakowaniu producenta w pomieszczeniu wentylowanym w temperaturze +5°C do +40°C i względnej wilgotności powietrza nie większej niż 80% (przy temp. = 20°C).
 • obecność oparów kwasowych, zasadowych oraz innych agresywnych domieszek w powietrzu jest niedopuszczalna.

 

Dane techniczne:

VS 355-4E VS 355-4D VS 400-4E VS 400-4D
Napięcie (V) 1~ 230 3~ 400 1~ 230 3~ 400 3~ 400
Moc (W) 245 230 480 515 385
Pobór prądu (A) 1,12 0,52 2,4 1,41 0,7
Wydajność przy strumieniu powietrza (m3/h) prostopadle 2890 2660 3750 3950 3340
równolegle 2650 2380 3535 3740 3110
Obroty (min-1) 1420 1400 1370 1415 1235
Poziom hałasu [db(A)/3 m] 54 53 51 51 47
Maksymalna temperatura pracy (ºC) -25 +50 -25 +70 -40 +80 -40 +60 -40 +80
Klasa bezpieczeństwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4  
VS-450-4E VS-450-4D VS-500-4E VS-500-4D VS 560-4D
Napięcie (V) 1~ 230 3~ 400 1~ 230 3~ 400 3~ 400
Moc (W) 680 740 1300 1430 2380
Pobór prądu (A) 3 1,5 5,7 3 5
Wydajność przy strumieniu powietrza (m3/h) prostopadle 5630 5700 7330 7940 11340
równolegle 4930 5080 6680 7200 10490
Obroty (min-1) 1250 1350 1320 1375 1365
Poziom hałasu [db(A)/3 m] 53 54 55 58 56
Maksymalna temperatura pracy (ºC) -40 +70 -40 +80 -20 +50 -40 +80 -40 +60
Klasa Klasa bezpieczeństwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
VS 560-6D VS 630-4D VS 630S-4D VS 630-6D VS 710-6D
Napięcie (V) 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400
Moc (W) 780 3310 4250 1310 2000
Pobór prądu (A) 1,7 6,2 7,55 2,8 3,9
Wydajność przy strumieniu powietrza (m3/h) prostopadle 7970 15170 16870 12030 15830
równolegle 7330 13740 14930 10440 14880
Obroty (min-1) 885 1170 1300 880 890
Poziom hałasu [db(A)/3 m] 49 67 69 55 59
Maksymalna temperatura pracy (ºC) -40 +55 -40 +35 -40 +60 -40 +60 -20 +40
Klasa bezpieczeństwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Wymiary i waga:

Typ Wymiary (mm) Waga (kg) Dostępne wersje wyposażenia Wymiary (mm)
A VPG VVG KN-VS VPR-VS A A1 B B1 C ØD E F G
VS 355-4E 500 25 VPG  500/355 VVG  500x500 KN-VS     315-355 VPR-VS   315-355 490 478 470 458 445 355 458 225 600
VS 355-4D 500 25
VS 400-4E 670 39 VPG  670/400 VVG   670x670 KN-VS     400-500 VPR-VS   400-500 660 648 640 628 615 400 628 321 770
VS 400-4D 670 39
VS 450-4E 670 43 VPG  670/450 VVG   670x670 KN-VS     400-500 VPR-VS   400-500 660 648 640 628 615 450 628 321 770
VS 450-4D 670 43
VS 500-4E 670 52 VPG   670/500 VVG   670x670 KN-VS     400-500 VPR-VS   400-500 660 648 640 628 615 500 628 321 770
VS 500-4D 670 56
VS 560-4D 800 99 VPG   800/560 VVG   800x800 KN-VS     560-630 VPR-VS   560-630 790 778 770 758 745 560 758 421 900
VS 560-6D 800 86
VS 630-4D 800 102 VPG   800/630 VVG   800x800 KN-VS     560-630 VPR-VS   560-630 790 778 770 758 745 630 758 421 900
VS 630S-4D 800 100
VS 630-6D 800 98
VS 710-6D 1000 136 VPG 1000/710 VVG 1000x1000 KN-VS      710 VPR-VS    710 990 970 970 958 945 710 758 421 900

Charakterystyki przepływu i dane akustyczne:

Wariant zastosowania wentylatora VS w sali sportowej:

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij