Wentylator kanałowy odśrodkowy VKPF/VKPFI

Nowy produkt

Wentylator kanałowy odśrodkowy VKPF/VKPFI ocynkowany

Więcej szczegółów

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Wentylator kanałowy odśrodkowy VKPF/VKPFI w obudowie z ocynkowanej stali do prostokątnych kanałów wentylacyjnych o wydajności do 9540 m3/h. Modele VKPFI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną o grubości 50 mm.

Uwaga! Wentylatory VKPF/VKPFI wykonywane są na indywidualne zamówienie, stąd czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.

Wersje silnika wentylatora (ilość biegunów i zasilanie):

 • 4 bieguny, E - jednofazowy (230V/50Hz),
 • 4 bieguny, D - trójfazowy (400V/50Hz),
 • 6 biegunów, D - trójfazowy 400V/50Hz).
 • 8 biegów, D - trójfazowy 400V/50Hz).

Zastosowanie:

 • kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKPF/VKPFI są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej,
 • do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty w izolowanej obudowie,
 • wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500 mm.

 

Konstrukcja:

 • obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali,
 • modele VKPFI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

 

Silnik:

 • w wentylatorach są wykorzystywane cztero- i sześciobiegunowe, asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają ocynkowany wirnik z łopatkami zagiętymi do przodu,
 • w celu ochrony przed przegrzaniem w uzwojeniu silnika są wbudowane termostyki z zaciskami dla podłączenia zewnętrznych urządzeń zabezpieczających,
 • do osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji zastosowano łożyska kulkowe,
 • dla uzyskania odpowiednich parametrów oraz bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora,
 • klasa bezpieczeństwa: IP X4.

 

Regulacja prędkości:

 • regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy),
 • wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

 

Montaż:

 • możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora,
 • przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR,
 • w celu wyeliminowania drgań wentylatory z systemem wentylacyjnym powinny być połączone za pośrednictwem łączników elastycznych,
 • w wentylatorze serii VKPFI w celu kontroli i konserwacji zastosowano uchylną pokrywę w obudowie.

Eksploatacja i wymogi bezpieczeństwa:

 • przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z wentylatorem VKPF lub VKPFI  należy odłączyć urządzenie od żródła energii elektrycznej oraz upewnić się, że wirnik jest nieruchomy,
 • wszystkie wentylatory są urządzeniami nieprzygotowanymi do natychmiastowego użytkowania i mogą być eksploatowane dopiero po podłączeniu do przewodów powietrznych i założeniu kratek ochronnych,
 • przewody powietrzne należy podłączyć do wentylatora z obu stron w celu uniknięcia przedostania się wilgoci do silnika wentylatora,
 • wykorzystywanie wentylatora w warunkach wilgotności, nie odpowiadającej według skali ochrony drugiej charakterystycznej liczbie IP, wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią; możliwy wariant zabezpieczenia - prace montażowe prowadzić w miejscu zadaszonym,
 • prace montażowe i podłączenie powinny być prowadzone przez wykwalifikowanego elektryka, z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm,
 • powinny być montowane w taki sposób, aby strzałka na pokrywie odpowiadała kierunkowi obiegu powietrza w systemie, z zachowaniem łatwego dostępu do niej w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych,
 • nie wolno wykorzystywać tego typu wentylatora do obiegu powietrza, zawierającego łatwopalne lub wybuchowe substancje,
 • należy zabezpieczyć wentylator przed możliwością zwrotnego przedostania się gazów spalania z urządzeń gazowych lub emitujących otwarty płomień.
 • prace konserwacyjne można przeprowadzać tylko po wczeoeniejszym odłączeniu wentylatora od prądu,
 • prace konserwacyjne polegają na okresowym oczyszczeniu powierzchni urządzenia z kurzu; należy wykorzystywać miękką, suchą szczotkę lub sprężone powietrze,
 • łopatki turbiny należy oczyszczać raz na 6 miesiêcy; montaż filtru wydłuża ten okres,
 • w celu oczyszczenia urządzenia należy otworzyć górną pokrywę i zdemontowaæ kołnierz.; wilgotną śeciereczką namoczoną wodą z dodatkiem środka myjącego należy przetrzeć łopatki turbiny i należy zachować szczególną ostrożność i zadbać o to, żeby woda nie przedostała się do silnika elektrycznego,
 • prace konserwacyjne powinny być prowadzone przez wykwalifikowaną osobę,
 • wentylatory należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu producenta w pomieszczeniach wentylowanych w temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie więcej niż 80% (przy temp. +25°C).

Dane techniczne:

  VKPF/VKPFI 4E 400x200 VKPF/VKPFI 4D 400x200 VKPF/VKPFI 4E 500x250 VKPF/VKPFI 4D 500x250 VKPF/VKPFI 4E 500x300
Napięcie (V) 230 230 230 230 230
Moc (W) 295 282 535 570 710
Pobór prądu (A) 1,32 0,6 2,49 0,94 3,1
Wydajność (m3/h) 1440 1470 1750 1850 2350
Obroty (min-1) 1350 1300 1250 1270 1230
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] 50/42* 52/43* 53/44* 54/44* 57/47*
Max. temp. pracy (°C) -25 +40 -25 +45 -20 +40 -20 +40 -25 +70
Klasa bezpieczeństwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
  VKPF/VKPFI 4D 500x300 VKPF/VKPFI 4E 600x300 VKPF/VKPFI 4D 600x300 VKPF/VKPFI 4E 600x350 VKPF/VKPFI 4D 600x350
Napięcie (V) 230 230 230 230 400
Moc (W) 855 1240 1560 2840 2460
Pobór prądu (A) 1,7 6,45 2,73 13,9 3,93
Wydajność (m3/h) 2350 2950 3740 4260 5020
Obroty (min-1) 1300 1210 1310 1260 1300
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] 56/47* 59/51* 57/50* 59/51* 60/52*
Max. temp. pracy (°C) -20 +50 -25 +50 -25 +65 -20 +40 -20 +40
Klasa bezpieczeństwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
  VKPF/VKPFI 4E 700x400 VKPF/VKPFI 4D 700x400 VKPF/VKPFI 4E 800x500 VKPF/VKPFI 6D 900x500 VKPF/VKPFI 6D 1000x500
Napięcie (V) 400 400 400 400 400
Moc (W) 3630 2790 5850 3870 3870
Pobór prądu (A) 6 5,18 9,35 7 7
Wydajność (m3/h) 6450 7610 8120 9540 9540
Obroty (min-1) 1320 830 1140 930 930
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] 65/56* 59/53* 67/61* 61/55* 61/55*
Max. temp. pracy (°C) -25 +40 -20 +50 -25 +40 -20 +55 -25 +55
Klasa bezpieczeństwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

*parametr dla wentylatora VKPFI

Wymiary i waga:

 • VKPF

Typ Wymiary (mm) Waga (kg)
B B1 B2 H H1 H2 H3 L
VKPF 4E 400x200 400 420 440 200 220 240 255 500 17,5
VKPF 4D 400x200 400 420 440 200 220 240 255 500 17,5
VKPF 4E 500x250 500 520 540 250 270 290 335 640 24
VKPF 4D 500x250 500 520 540 250 270 290 335 640 24
VKPF 4E 500x300 500 520 540 300 320 340 365 680 33
VKPF 4D 500x300 500 520 540 300 320 340 365 680 33
VKPF 4E 600x300 600 620 640 300 320 340 375 680 35
VKPF 4D 600x300 600 620 640 300 320 340 375 680 35
VKPF 4E 600x350 600 620 640 350 370 390 425 735 49,5
VKPF 4D 600x350 600 620 640 350 370 390 425 735 49,5
VKPF 4D 700x400 700 720 740 400 420 440 480 780 60
VKPF 6D 800x500 800 820 840 500 520 540 580 820 70
VKPF 4D 800x500 800 820 840 500 520 540 580 820 74
VKPF 6D 900x500 900 920 940 500 520 540 580 954 90
VKPF 6D 1000x500 1000 1020 1040 500 520 540 580 954 95

 • VKPFI

Typ Wymiary (mm) Waga(kg)
B2 B1 B B3 H2 H1 H H3 L
VKPFI 4E 400x200 440 420 400 470 240 220 200 360 500 29
VKPFI 4D 400x200 440 420 400 470 240 220 200 360 500 29
VKPFI 4E 500x250 540 520 500 570 290 270 250 410 640 40,5
VKPFI 4D 500x250 540 520 500 570 290 270 250 410 640 40,5
VKPFI 4E 500x300 540 520 500 570 340 320 300 460 680 52,5
VKPFI 4D 500x300 540 520 500 570 340 320 300 460 680 52,5
VKPFI 4E 600x300 640 620 600 670 340 320 300 480 680 56
VKPFI 4D 600x300 640 620 600 670 340 320 300 480 680 56
VKPFI 4E 600x350 640 620 600 670 390 370 350 530 735 72
VKPFI 4D 600x350 640 620 600 670 390 370 350 530 735 72
VKPFI 4D 700x400 740 720 700 800 440 420 400 620 880 103
VKPFI 6D 800x500 840 820 800 900 540 520 500 720 935 120
VKPFI 4D 800x500 840 820 800 900 540 520 500 720 935 127
VKPFI 6D 900x500 940 920 900 1000 540 520 500 720 1000 142
VKPFI 6D 1000x500 1040 1020 1000 1100 540 520 500 720 1000 150

Charakterystyki przepływu i dane akustyczne:

Wariant zastosowania wentylatorów VKPF w magazynie:

Wariant zastosowania wentylatorów VKPFI w biurze:


Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij