Rekuperator AirPack Home 400h/400v

Nowy produkt

Centrala wentylacyjna AirPack 400h z podłączeniem bocznym i AirPack 400v z podłączeniem górnym

Więcej szczegółów

8 559,91 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Uwaga!

Istnieje możliwość za dopłatą  przedłużenia gwarancji do 4 lub 5 lat (standardowo rekuperator posiada 3 lata) do 30 dni od daty sprzedaży AirPack Home. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Rekuperator AirPack Home  charakteryzuje się dużą wydajnością, zwartą konstrukcją, niskim zużyciem energii, cichą pracą. Wyróżnia go:

  • do 30% większe oszczędności energii dzięki zawsze zbilansowanej wentylacji.
  • o 50% mniej hałasu w instalacji nawiewnej dzieki technologiom Thermoacoustic oraz InFlow.
  • o 40% skuteczniejsza filtracja powietrza dzięki nowej generacji filtrów M5 oraz systemowi CP

Dane techniczne:

Parametry techniczne: AirPack Home 400h AirPack Home 400v
Maksymalny wydatek powietrza 420 m³/h przy 100 Pa 400 m³/h przy 100 Pa
Sprawność odzysku do 95% do 95%
System przeciwzamrożeniowy System FPX - płynnie regulowana nagrzewnica
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę przy maksymalnej wydajności 57 dB(A) 59 dB(A)
Poziom mocy akustycznej w kanale nawiewnym przy maksymalnej wydajności 58 dB(A) 58 dB(A)
Wymiennik ciepła 100% przeciwprądowy
Recair o podwyższonej sprawności (technologia RU)
Wentylatory EC EC
ebnpapst Green Tech ebnpapst Green Tech
Bypass 100% obejścia, izolowany, programowalny
Króćce przyłączeniowe 4 x Ø200 4 x Ø200
Wymiary [wys. x szer. x gł.] [mm] 697x1116x555 799x953x554
Waga 65 kg 65 kg
Maksymalny prąd pobierany przez urządzenie 0.9 A 0.9 A
Zasilanie 230 V (AC), 50 Hz 230 V (AC), 50 Hz
Temperatura Pracy warunki dopuszczalne +0*C- +45*C, warunki zalecane +5*C- +45*C

Moc pobierana przez wentylatory [W]

Opór instalacji[Pa]
Zużycie energii[w] Wydajność [m3/h] 100 150 200
AirPack Home 400v 96 16 18 20
185 37 42 48
278 83 97 105
370 168 192 227
AirPack Home 400h 96 14 15 17
185 29 31 36
278 60 68 75
370 104 120 143

Moc pobierana przez system przeciwzamrożeniowy [W]

Temperatura przed wymiennikiem *C
Wydajnośc [m3/h] 0 -5 -10
AirPack Home 400v 88 32 191 353
175 63 382 707
263 95 573 1060
350 126 764 1300
AirPack Home 400h 93 33 202 374
185 67 404 747
278 100 605 1121
370 133 807 1300

Charakterystyka przepływowa oraz sprawność odzysku energii

CF
System automatycznej kontroli przepływu powietrza.
Nawet o 30% większe oszczędności energii.

Wentylacja z odzyskiem ciepła jest efektywna energetycznie tylko wtedy, gdy przepływy powietrza są zrównoważone. W czasie eksploatacji każda instalacja wentylacyjna ulega „naturalnemu rozregulowywaniu” wywołanemu zmianami oporów przepływu na skutek gromadzenia się pyłu na filtrach, kondensacji pary wodnej w wymienniku ciepła oraz zmian temperatury powietrza. Niezrównoważenie instalacji wywołane zmianami oporów przekracza często 30%.

System CF jest wbudowanym układem regulacyjnym utrzymującym zadane przepływy masowe powietrza w instalacji wentylacyjnej oraz zapewniającym zrównoważenie tych przepływów niezależnie od chwilowych warunków atmosferycznych i stanu zabrudzenia filtrów.

Jak działa system CF?
Nowy AirPack wyposażony w system CF działa inaczej niż większość central wentylacyjnych. Wbudowany układ pomiarowy ciągle mierzy przepływy powietrza nawiewanego i wywiewanego porównując je z wartościami zadanymi. W przypadku każdej zmiany intensywności wentylacji system reguluje instalację ustawiając prędkość obrotową wentylatorów tak, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza i zbilansowaną wentylację.
System CF ułatwia również pracę instalatora utrzymując podczas regulowania instalacji wentylacyjnej zadane wartości przepływu powietrza. Czynności wykonywane przez instalatora ograniczają się do ustawienia poszczególnych punktów nawiewnych i wywiewnych.

Thermoacoustic
AirPack Home jest 2 razy cichszy.

Najbardziej uciążliwy jest hałas emitowany do kanału nawiewnego ponieważ doprowadza on powietrze do sypialni i salonu. W tradycyjnych centralach wentylacyjnych wentylator nawiewny połączony jest bezpośrednio z kanałem nawiewnym. Dlatego powstająca w wirniku wentylatora fala akustyczna odbija się od sztywnej obudowy i przenosi do kanału nawiewnego większość swojej energii.

Centrale wentylacyjne AirPack Home zaprojektowaliśmy w nowatorskim układzie InFlow, w którym pomiędzy wentylatorem a kanałem nawiewnym znajduje się wymiennik ciepła. Dzięki temu, fala akustyczna zanim trafi do kanału nawiewnego musi przepłynąć przez tysiące kanalików wymiennika ciepła tracąc  znaczną część swojej energii.Dzięki nowej konstrukcji AirPacka Home poziom mocy akustycznej w kanale nawiewnym jest o 10dB niższy niż w przypadku tradycyjnych central wentylacyjnych. W odniesieniu do logarytmicznej miary natężenia dźwięku, 10 dB oznacza 10 - krotnie mniejszą moc akustyczną, ponad 3 - krotnie mniejsze ciśnienie akustyczne i 2 - krotnie (o 50%) mniejszą głośność.

FPX
System przeciwzamrożeniowy wymiennika ciepła.
Ekonomiczna i skuteczna wentylacja bez ukrytych kosztów ogrzewania.

Zagrożenie zamrożenia kondensatu w wymienniku ciepła występuje w każdym systemie wentylacji z odzyskiem ciepła gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada poniżej 0oC. W Polsce temperatura powietrza zewnętrznego utrzymuje się poniżej 0oC łącznie, średnio przez 2 miesiące w roku. W tym czasie straty ciepła budynku są największe. Dlatego aby zapewnić niski całoroczny koszt użytkowania budynku, szczególnie w tym okresie wentylacja powinna być skuteczna i zrównoważona.

System FPX jest alternatywą do popularnych metod opartych na wyłączaniu lub ograniczania wydajności wentylatora nawiewnego. System w sposób ciągły utrzymuje temperaturę w rdzeniu wymiennika ciepła powyżej 0oC zapewniając zbilansowaną wentylację oraz najniższe możliwe fizycznie zużycie energii nawet podczas największych mrozów.

Jak działa system zabezpieczenia wymiennika ciepła FPX?
System FPX wykorzystuje strategię sterowania, w której bez względu na temperaturę na zewnątrz budynku temperatura powietrza napływającego na wymiennik ciepła utrzymywana jest na poziomie 0oC. Ponieważ przy wnikaniu ciepła do ścianek kanalików wymiennika występuje różnica temperatur zawsze większa od 1oC temperatura ścianek jest zawsze większa od 1oC co uniemożliwia tworzenie się lodu. W każdej centrali wentylacyjnej AirPack nagrzewnice są zwymiarowane tak, aby zapewnić nominalną wydajność do temperatury -13oC. Jest to wartość temperatury, która występuje w Polsce średnio przez mniej niż 2 dni w roku. System działa do tej wartości w trybie FPX1 – regulacja temperatury przed wymiennikiem poprzez płynną zmianę mocy nagrzewnicy. Jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz budynku spadnie poniżej tej wartości, a ze względu na duży przepływ powietrza system nie będzie mógł utrzymać przed wymiennikiem temperatury 0oC uruchamiany jest tryb FPX2 – regulacja temperatury przed wymiennikiem poprzez płynną zmianę strumienia powietrza obu wentylatorów (wentylacja pozostaje zrównoważona) przy stałej, maksymalnej mocy nagrzewnicy. Przyjęta strategia jest rozsądnym kompromisem, który pozwala na zastosowanie nagrzewnic o względnie niewielkiej mocy i zapewnienie najważniejszego czynnika wpływającego na efektywność wentylacji z odzyskiem ciepła – zbilansowania przepływów powietrza. Uruchomienie trybu FPX2 wymaga spadku temperatury zewnętrznej poniżej -13oC i działania wentylacji ze 100% wydajnością. Taka sytuacja przy normalnym użytkowaniu występuje bardzo rzadko dlatego roczny czas pracy w trybie FPX2 jest w warunkach klimatu Polski bardzo krótki lub nie występuje w ogóle.

EC
Radykalne niskie zużycie energii

Wentylatory w rekuperatorze działają 24h na dobę przez 365 dni w roku.
Dlatego muszą zużywać minimalną ilość energii. Aby to osiągnąć w AirPacku Home
zastosowano najbardziej zaawansowane technologicznie wentylatory produkowane obecnie na świecie. To dlatego koszt energii zużytej przez wentylatory AirPacka może być nawet niższy niż 0,6 zł/m2*rok.

100%
Przeciwprądowe wymienniki ciepła
W rekuperatorach AirPack wymiana ciepła pomiędzy powietrzem usuwanym z budynku i powietrzem świeżym realizowana jest w wymienniku ciepła Recair. Rdzeń wymiennika ciepła zawiera setki kanalików o przekroju trójkąta, zapewniających laminarny przepływ powietrza w układzie 100% przeciwprądowym. Opatentowana konstrukcja rdzenia zapewnia największe możliwe geometrycznie rozwinięcie powierzchni przy minimalnych oporach przepływu i pomijalnym przecieku wynoszącym poniżej 0.5%. Sprawność temperaturowa wymiennika sięga 98%

Jak działa wymienniki ciepła Recair?
 
100% Przeciwprądowy przepływ powietrza
Przepływ powietrza realizowany jest w układzie 100% przeciwprądowym, dzięki czemu proces wymiany ciepła w całej przestrzeni wymiennika zachodzi przy stałej różnicy temperatur zapewniając maksymalnie efektywną wymianę ciepła. Tylko w przypadku układu przeciwprądowego możliwe jest fizycznie zbliżenie się wartości temperatury powietrza nawiewanego do temperatury powietrza wywiewanego.

Laminarny przepływ powietrza
Przepływ jest turbulentny kiedy występują zawirowania. Aby zawirowania powietrza mogły powstać potrzebna jest energia, dlatego taki przepływ zawsze powoduje znaczne straty ciśnienia. Przepływ powietrza w kanalikach wymiennika Recair jest laminarny. Oznacza to, że powietrze przemieszcza się dokładnie równolegle do ścianek kanalików. Jednocześnie mały przekrój kanalika zapewnia bardzo efektywną wymianę ciepła ze ścianką bez konieczności realizacji przepływu turbulentnego oraz dużą powierzchnię wymiany. Dzięki temu opory przejmowania ciepła oraz opory przepływu powietrza są minimalne i równomierne w całej objętości wymiennika, co gwarantuje maksymalną efektywność wykorzystania powierzchni wymiany ciepła, maksymalizuje sprawność energetyczną oraz zapewnia kompaktową konstrukcję.

Rozwinięcie powierzchni wymiany ciepła
Rdzeń wymiennika ciepła uformowany jest z kanalików o przekroju trójkąta, w których naprzemiennie przepływa powietrze ciepłe i zimne. Taka geometria daje największe możliwe rozwinięcie powierzchni wynoszące w przypadku wymiennika Recair 705 m2 na każdy m3 objętości wymiennika. Ważną cechą układu trójkątnego jest eliminacja możliwości przysłaniania kanalików występujących w układzie z kanalikami prostokątnymi na skutek przesunięcia płyt względem siebie. Przysłonięcie kanalików może ograniczyć wydajność energetyczną wymiennika o 50% w stosunku do wydajności wymiennika o tym samym oporze przepływu z kanałami trójkątnymi.
 
Ograniczenie straty przewodzenia ciepła
Do budowy rdzenia wymiennika wykorzystano polistyren o grubości 50 μm. Dzięki małej przewodności cieplnej tego materiału strata sprawności wymiennika na skutek przewodzenia ciepła wzdłuż rdzenia została zminimalizowana.

Szelność
Szczelność każdego wymiennika jest testowana przed opuszczeniem linii produkcyjnej. Maksymalna nieszczelność wymienników nie przekracza 0.5%.


CP
System filtracji powietrza.
O 40% skuteczniejsza filtracja powietrza.

Prawidłowo działająca wentylacja domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 150 m2 w ciągu roku przetłacza ponad 820 tys. m3 świeżego powietrza. W środowisku miejskim, w każdym 1 m3 powietrza znajduje się około 1 mln cząstek pyłu, które wraz z powietrzem trafią do domu. Pył wpływa negatywnie na zdrowie, pogarsza higienę instalacji wentylacyjnej i przyczynia się do brudzenia ścian i przedmiotów w pomieszczeniach. Osadzający się w wymienniku ciepła pył pogarsza sprawność odzysku ciepła i zwiększa opory przepływu powietrza. Dlatego jedną z najważniejszych funkcji systemu wentylacji jest skuteczna filtracja powietrza.
W centralach wentylacyjnych AirPack Home standardem są dwustopniowe filtry klasy M5 o ponad 40% większej skuteczności niż stosowane w większości central wentylacyjnych filtry klasy G3 oraz G4.

GT
Najbardziej funkcjonalny system sterowania rekuperatorów na rynku

ThesslaGreen, specjalnie na potrzeby rekuperatorów AirPack stworzyła zintegrowany, zaawansowany system sterowania GT. System zaprojektowano tak, aby zapewnić użytkownikowi maksymalnie szeroką funkcjonalność oraz komfort użytkowania.
Modułowa budowa sterownika umożliwia łatwą rozbudowę funkcjonalności systemu poprzez dołączanie modułów rozszerzających.
W standardzie, każdy rekuperator AirPack wyposażony jest w moduł główny Basic, który zapewnia obsługę wszystkich urządzeń i podzespołów wchodzących w skład rekuperatora oraz dodatkowo umożliwia wykorzystanie szeregu dodatkowych funkcjonalności:

  •     kabel grzejny do przewodu kondensatu,

    komunikacja Modbus RTU - możliwość połączenia z systemami domów inteligentnych oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS),

  •     czujnik temperatury otoczenia centrali,
  •     higrostat,
  •     czujnik jakości powietrza,
  •     presostat filtra,
  •     złącza wszystkich stosowanych w systemie GT paneli sterowania.

Moduły rozszerzające umożliwiają zaawansowaną i niezależną regulację wymienników gruntowych, chłodnic, nagrzewnic, filtrów wtórnych, funkcji rozpalania kominka, przepustnic szczelnie odcinających system wentylacji po wyłączeniu centrali wentylacyjnej czy np. komunikacji z centralka alarmową w budynku.

Bypass wykorzystujący naturalny chłód powietrza w lecie

Automatyczny, programowany by-pass pozwala w lecie ochładzać pomieszczenia, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż w budynku.
Rekuperatory AirPack wykorzystują ciepło powietrza usuwanego z budynku w okresie zimowym do ogrzania zimnego powietrza świeżego czerpanego z zewnątrz. W okresie lata, kiedy powietrze wewnątrz budynku jest chłodniejsze od powietrza zewnętrznego rekuperatory ochładzają powietrze zewnętrzne płynące do pomieszczeń wykorzystując chłód powietrza usuwanego. W ten sposób rekuperatory ograniczają zużycie energii na cele ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie. Rekuperatory AirPAck robią to ze sprawnością sięgającą 95%. Kiedy w pomieszczeniach, w okresie przejściowym (wiosna, jesień) wymagane jest chłodzenie i równocześnie powietrze na zewnątrz budynku ma temperaturę niższą niż powietrze w pomieszczeniu, wysoka sprawność odzysku energii jest niepożądana i przeszkadza w utrzymaniu komfortu w budynku. Rekuperatory AirPack wyposażone są w programowany, automatyczny bypass pozwalający wykorzystać naturalny chłód powietrza zewnętrznego. Szczególnie ważna funkcjonalnością jest możliwość zadania przez użytkownika wartości temperatur, przy których następuje otwarcie i zamknięcie bypassu oraz granicznych temperatur dezaktywujących działanie bypassu ze względu na oszczędności energii.


Air - niezależny interfejs użytkownika
Panel AirS Panel Air++ Panel AirL+
W odróżnieniu od innych rozwiązań na rynku, w układzie automatyki rekuperatorów AirPack dokonano wyraźnego rozdziały sterownika od Panelu sterowania. System Green-T zintegrowany jest z rekuperatorem. Każda centrala wentylacyjna AirPack wyposażona jest w identyczny wbudowany sterownik, który może współpracować z czterema różnymi panelami sterowania Air stanowiącymi interfejs użytkownika. Cała automatyka znajduje się w centrali, a panele Air mają za zadanie jedynie przekazywać informację pomiędzy użytkownikiem, a sterownikiem i nie przechowują żadnych danych.

AirMobile
System mobilny, który nie wymaga konfiguracji i w pełni zastępuje wszystkie panele sterowania.
Thessla Green AirMobile - sterowanie rekuperatorem online

AirMobile nie tylko uzupełnia panele sterowania, lecz może je w 100% zastąpić. Ponadto AirMobile to prawdopodobnie najprostszy w montażu system sterowania mobilnego na rynku.

Produkty powiązane

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij